??? ?? ??????

דוד בן גוריון - האיש ופועלו
על קברו ציווה בן-גוריון לכתוב כך: דוד בן גוריון תרמ"ז-תשל"ד (1886-1973) עלה ארצה בתרס"ו (1906).
אתם מוזמנים להכיר את דמותו ומעשיו קצת יותר לעומק...
פעילויות חינוכיות

המכון למורשת בן גוריון מציע פעילויות רבות ומגוונות לקהלים שונים. הפעילויות עוסקות במגוון הנושאים הרחב שהיה מונח על משולחן העבודה של דוד בן גוריון בתקופות שונות: ציונות, חלוציות, הנגב, החברה הישראלית, דמוקרטיה, צבא, מנהיגות ועוד.
להרחבה